Published works

          1996 VLKK Klaipėda Bandymas apžvelgti pagrindus
12.02.2000 paper „Klaipėda“ Pratarmė
19.02.2000 “” Tautų kraustimasis
26.02.2000 “” Prokalbė
04.03.2000 “” Vardų ir pavadinimų aiškinimas
11.03.2000 “” “”
18.03.2000 “” “”
25.03.2000 “” “”
15.04.2000 “” Raštija
22.04.2000 “” “”
29.04.2000 “” Sienos
06.05.2000 “” Kartografija ir ašys
16.09.2000 “” Raštija
23.09.2000 “” “”
30.12.2000 “” Jurijus Lipovka: „Išskaičiau, ką valstybėms žada dvidešimt pirmas amžius!“
05.01.2001 paper „Lietuvos rytas“ Alvydas Ziabkus „Istorijos paslaptį gali atskleisti moneta“
05.07.2002 “” „Lietuviškas tekstas surašytas dar prieš 2000 metu“
03.08.2002 paper „Lietuvos aidas“ Zigmas Zinkevičius „Nemokšiškumas, sensacijų vaikymasis ar dar kas?“
20.09.2002 “” Net akmenys prabyla
08.10.2002 “” Zigmas Zinkevičius „Atviras laiškas p. Jurijui Lipovkai“
18.12.2002 “” Balsai iš praeities
18.01.2003 paper „Palanga“ Jurgita Zigmantavičiūtė „Buvęs žvalgybos karininkas ieško rakto į praeitį ir ateitį“
06.03.2003 paper „Lietuvos aidas“ Pamiršta kultūra
25.06.2003 “” Jurgita Zigmantavičiūtė „Buvęs žvalgybos karininkas ieško rakto į praeitį ir ateitį“
03.11.2003 “” Prie šaknų artėjant
23.10.2004 paper „Brigita“ Tomas Bartkevičius „Po 1030 metų žemėje bus sukurtas Rojus“
29.10.2004 paper „Respublika“ Gerardas Rosis „Senovės tekstų dekoduotojas išaiškino lietuvių kilmę“
29.10.2004 paper „Lietuvos žinios“ Laura Gintalaitė „Tik išrinktieji pateks į rojų Sacharoje“
02.2005 magazin „Antra pusė“ „Žvalgas su slaptuoju kodu“
29.04.2005 paper „Lietuvos aidas“ Iš Egipto žemės
30.04.2005 “” “”
09.05.2007 “” Šviesiam Mindovės atminimui
10.05.2007 “” “”
11.05.2007 “” “”
25.02.2011 “” Pirmas Lietuvos paminėjimas