1996VLKK KlaipėdaBandymas apžvelgti pagrindus
12.02.2000газета „Klaipėda“Pratarmė
19.02.2000“”Tautų kraustimasis
26.02.2000“”Prokalbė
04.03.2000“”Vardų ir pavadinimų aiškinimas
11.03.2000“”“”
18.03.2000“”“”
25.03.2000“”“”
15.04.2000“”Raštija
22.04.2000“”“”
29.04.2000“”Sienos
06.05.2000“”Kartografija ir ašys
16.09.2000“”Raštija
23.09.2000“”“”
30.12.2000“”Jurijus Lipovka: „Išskaičiau, ką valstybėms žada dvidešimt pirmas amžius!“
05.01.2001газета „Lietuvos rytas“Alvydas Ziabkus „Istorijos paslaptį gali atskleisti moneta“
05.07.2002“”„Lietuviškas tekstas surašytas dar prieš 2000 metu“
03.08.2002газета „Lietuvos aidas“Zigmas Zinkevičius „Nemokšiškumas, sensacijų vaikymasis ar dar kas?“
20.09.2002“”Net akmenys prabyla
08.10.2002“”Zigmas Zinkevičius „Atviras laiškas p. Jurijui Lipovkai“
18.12.2002“”Balsai iš praeities
18.01.2003газета „Palanga“Jurgita Zigmantavičiūtė „Buvęs žvalgybos karininkas ieško rakto į praeitį ir ateitį“
06.03.2003газета „Lietuvos aidas“Pamiršta kultūra
25.06.2003“”Jurgita Zigmantavičiūtė „Buvęs žvalgybos karininkas ieško rakto į praeitį ir ateitį“
03.11.2003“”Prie šaknų artėjant
23.10.2004газета „Brigita“Tomas Bartkevičius „Po 1030 metų žemėje bus sukurtas Rojus“
29.10.2004газета „Respublika“Gerardas Rosis „Senovės tekstų dekoduotojas išaiškino lietuvių kilmę“
29.10.2004газета „Lietuvos žinios“Laura Gintalaitė „Tik išrinktieji pateks į rojų Sacharoje“
02.2005журнал „Antra pusė“„Žvalgas su slaptuoju kodu“
29.04.2005газета „Lietuvos aidas“Iš Egipto žemės
30.04.2005“”“”
09.05.2007“”Šviesiam Mindovės atminimui
10.05.2007“”“”
11.05.2007“”“”
25.02.2011“”Pirmas Lietuvos paminėjimas