KETURI VEIDAI

Keturi vardai, kuriuos, ypač Velykų dienomis, mes kartais prisimename: Tiberijus, Erodas, Erodiada ir Pontijus  Pilotas.

Imperatorius Cezarius Tiberijus (42 pr. m. e.11.16 – 37.03.16 m. e.) įamžintas skulptūrose bei daugybėje monetų. Jo atvaizdas (nuotr.1) atspindi valingą ir tvirtą natūrą. Tiberijus rūpinosi valstybės gerove ir tvarka, tačiau buvo neapkenčiamas už savo žiaurumą. Už tai jo rūmuose Kapri saloje imperatoriškos gvardijos prefektas Nevijus Makronas uždusino jį.

Tiberijus

Žydų karalius Erodas (73 – 4.01 pr. m. e.) prieš mirtį įsakė surinkti įžymius vyrus iš Judėjos ir savo paskutinią gyvenimo valandą visus juos iškapoti. Jo nuožmumą mini ir Naujasis Testamentas, nes Jėzui gimus Erodas norėjo jį nužudyti. Po valdovo mirties žydai iš neapykantos jam išniekino karaliaus kapą. Neseniai rastos kelios monetos su graikišku užrašu: „KAIΣAPEΩN H“, kurios skirtos įkurtam juo miestui Cezarijai. Ant šių monetų  matosi Erodo profilis (nuotr.2).

Erodas

Naujajame Testamente paminėta ir jo anūkė Erodiada (16 pr. m. e. – po 39 m. e.). Ji ištekėjo už savo dėdės, Galilėjos ir Perėjos tetrarcho Erodo Antipos. Kadangi Jonas Krikštytojas šią santuoką smerkė, Erodiada primokė savo dukterį Salomėją prašyti, kad Antipa padovanotų jai  Jono galvą. Unikalus denaras su jos atvaizdu (nuotr.3) turi hebrajų raidės: 40 3 HRD  – „Erodiada, 3 (metai Erodo žmona) 40 (metų)“. Ji mirė tremtyje Lugdunumo mieste (Lione).

Erodiada

Judėjos, Samarijos ir Idumėjos prefektas (26 – 36) Pontijus Pilotas, atidavė Kristų aukštųjų kunigų, seniūnų bei Jeruzalės liaudies valiai, kurie netrukus 33 metų kovo 29 dieną Jėzų nukryžiavo. Pagal šaltinių, jis buvo nuožmus, grobuoniškas ir užsispyręs valdytojas. Ketvirtais Piloto valdymo metais Cezarijoje išleistas medalis su Tiberijaus profiliu ir graikišku užrašu: „KAIΣAPOΣ   TIBERIOY“ – „Imperatorius Tiberijus“. Kitoje jo pusėje (nuotr.4)

– prefekto galva su raidėmis: „IB Δ MS ΠONT ΠIΛ“ – „12  4  46  Pont[ijus]  Pil[otas]“, iš kurių galima nustatyti, kad tuomet jam buvo 46 metai. Pasak vieno padavimo už nusikaltimus Tiberijaus įsakymu  Pontijus buvo įkalintas ir Romos kalėjime  nudūrė save durklu 37 metų pradžioje.

Pontijus Pilotas

Po dviejų tūkstantmečių pirmąkart atsiskleidė Erodo, Erodiados  bei Piloto veidai. Jų pasaulis atmetė Dievo sūnų ir pasmerkė jį mirti. Taip išsipildė Danieliaus pranašystės (9,26)

žodžiai: „bus atiduotas mirčiui Kristus“.