Mišelis Nostradamas

Pranašystės

Bet tas, turintis [valdžią], priešiškas ir abejojantis, kuris [kartais] būna teisus, keikia kamuojančiame nerime mirštant. Įvykis [šitas ateis] po šių [žodžių] perskaitimo. Tuo tarpu, iš vulkano, kuris ką tik prarijo ją ir [kitus] priešininkus, [kila] liepsna. [Aidi] jų pratisa priešiška daina ir agonijos [garsai jau] nenaudingus.

(Visas tekstas paskelbtas puslapyje lipovka.com 2012 m. gruodžio 21 d., sutrumpintas perskaitytas susirinkusiems 18.00 2012 m. spalio 5 d. Žinijos draugijos mažojoje salėje, Vilniaus g. 22, Vilniuje).

Šventas teisės užkalbėjimas prieš kvailus kritikus

Tie, kurie mato šį eilėraštį greitai įvertins: naujo švento kaulus iš šiaurės išneš, [o] atskiros [pranašysčių] dalys brangins, kartu išdėstis ir naudos. Nenusimanantis, atskleidžiantis visiems, nežinantis ir kvailas – neliesk ir nesisavink [juos]: Visų rūšių astrologai, kvailiai ir grubus barbarai šalin, būkite toliau, Įvykdys antras, kuris yra toks pat, teisėtai įšventintas ir slaptas, jis taps pasmerkta auka.